Hợp đồng làm hỏng các sinh viên trường đại học

Hợp đồng làm hỏng các sinh viên trường đại học

Nếu bạn không đặt một giá trị về bản thân, không có ai sẽ. “Đây là lời khuyên tôi nhận được từ một người bạn của tôi trong tuần này về lời đề nghị mới nhất của tôi về một công việc giảng dạy đại học bình thường. Đó là trong một nhiệm kỳ và nó trả tiền theo giờ.

Hợp đồng làm hỏng các sinh viên trường đại học

Giá trị. Đó là một từ thông dụng lớn trong giới học thuật ngày hôm nay và chúng ta đều theo hướng dẫn để cung cấp cho nó. Tuy nhiên, kết quả này có vẻ là một sự mất giá của hệ thống đại học toàn bộ, với đội ngũ nhân viên casualised trên đầu nhọn. Nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất có giá trị đang tàn dần: nhu cầu của nhân viên thường trực và sinh viên đang bị coi thường quá.Kể từ khi hợp đồng tạm thời của tôi đã kết thúc mùa hè năm ngoái, tôi đã nhiều lần yêu cầu làm việc tại các tổ chức tương tự như một giảng viên theo giờ trả, chứ không phải là một thành viên của đội ngũ nhân viên. Tôi đang hoặc bù cho sự thiếu hụt trong đội ngũ nhân viên tạm thời, hoặc điền ở cho cán bộ chuyên trách về nghỉ phép.

Hợp đồng làm các sinh viên thêm áp lực

Sẽ có phẫn nộ nếu chủ nhân, nói một nhà sản xuất, chấm dứt hợp đồng lao động của họ và sau đó thuê họ trở lại làm cùng một công việc cho ít tiền này là bình thường trong các trường đại học công đoàn Đại học đang chiến đấu quản lý hơn zero-giờ đồng – . Và chiến thắng – nhưng quyền của người lao động bình thường được quá thường được tranh luận trong sự cô lập.Khi tôi hỏi để điền vào như một gia sư theo giờ trả cho một thành viên thường trực của nhân viên, lao động của tất cả mọi người đang mất giá. Hãy tưởng tượng bạn là một học thuật với một thuật ngữ giảng dạy thực sự bận rộn. Bạn biết từ các cuộc điều tra giáo dục đại học làm việc quá sức là loài đặc hữu, vì vậy bạn từ chức bản thân để tuần kiệt sức.

Bây giờ hãy tưởng tượng được cho biết rằng thuật ngữ này giảng dạy sẽ được thực hiện bởi một công nhân bình thường. Me. Tôi sẽ làm việc này cùng chỉ trong hai ngày một tuần. Bằng cách này, tôi đang làm việc với không có văn phòng và trong một môi trường làm việc rằng, khi một cuộc điều tra người giám hộ đã tìm thấy, trực tiếp góp phần vào trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. một thành viên của đội ngũ nhân viên cũng có thể cảm thấy bị mất giá khi họ phát hiện ra mình quản lý tin rằng công việc của họ có thể được thực hiện đầy đủ trong thời gian ít hơn rất nhiều và có ít tài nguyên hơn. sau đó, có các sinh viên. Bạn sẽ nghĩ rằng giá trị của họ sẽ là trên lên, bây giờ họ mang trong học phí. các trường đại học biết rằng chất lượng của những “kinh nghiệm của học sinh” là một yếu tố trong việc thu hút sinh viên trả lệ phí mới. Và kế hoạch cải cách các trường đại học sẽ liên kết các khả năng sạc học phí cao hơn với providingvalue với tiền bỏ ra cho sinh viên.

Hợp đồng cho các sinh viên

Tuy nhiên, khi áp lực về gia sư để tăng doanh thu đại học thông qua tài trợ nghiên cứu, sinh viên đang được fobbed tắt với các trường đại học giảng dạy giá rẻ nhất có thể cung cấp. Ngay sau đó, các học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm gia sư của họ mỗi tuần một lần, hãy để một mình xây dựng một mối quan hệ với họ trong vòng ba năm văn bằng của họ.Học sinh làm, và nên, chỉ trích các trường đại học của họ để sử dụng lao động không được hỗ trợ, một phần thời gian bình thường khi họ điền vào các năm cuối Khảo sát Sinh viên Quốc gia. Các logic kinh tế tương tự đã biến họ thành khách hàng ra lệnh rằng họ nhận được một nền giáo dục cắt giảm giá.

Điều này tất nhiên phải là nơi tôi thông báo rằng tôi đang thực hiện với các đại học và thực hành tuyển dụng thiển cận của mình. Nhưng đó thực sự sẽ là cho phép những người khác để đặt một giá trị, và là một trong rất thấp tại đó, tôi và tất cả các tuyệt vời khác nhân viên và sinh viên tại các trường đại học.Chúng tôi chỉ cần nhận ra rằng giá trị của chúng ta được liên kết với nhau Không có khuôn mặt-off giữa nhân viên và học sinh, hoặc giữa các nhân viên thường xuyên và lâu dài Và tôi không thể làm gì tốt hơn so với lặp lại – .. Để các trường đại học ra quyết định ở mọi cấp độ – những lời khuyên của bạn tôi đã cho tôi: giá trị bản thân.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin